Picture news

.
monica belluchi


news

\

\ \
 \

 \
 \
 \

 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
\
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \

 \

Солонгос эмэгтэй хамтлаг дуучид\

\
 \
 \
\
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \

\
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \\
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \

 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \
 \ \
 \
 \
 \

 \

 Манлай баатар Ж.Дамдинсүрэн\

 \

хутагт Дамбийжанцан\

 \

 \

 Буриад цэрэг, Берлин хот 1945 он.\

 \

 \

 Алаг морьт Л. Дандар баатар\

 \

 \

 \

 \

 \

 


Labels:Leave A Comment:

http://picasion.com
create an animated gif here at http://picasion.com gif maker
Powered by Blogger.