Picture news

.
stars


stars

\


\ \
 \
 \
 \
 \
 \
 \

 Нарны эрчим хүчээр халдаг энэ байшин\

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

  \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 Бооёо ганган хар хүлэгээ явган хүний зам дээр тавихаа болъё\

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

\

 \

 \

 \

 \

 3\

 21\

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \

 \\

 \

 

 


Labels:Leave A Comment:

http://picasion.com
create an animated gif here at http://picasion.com gif maker
Powered by Blogger.